Uchwała Nr 48 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie: działań w gospodarce finansowej w roku 2006.

 

Uchwała Nr 48

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

 

w sprawie: działań w gospodarce finansowej w roku 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Uwzględniając informacje dotyczące budżetu uczelni oraz prognozy ekonomiczne w sferze szkolnictwa wyższego przyjmuje się następujące działania w gospodarce finansowej uczelni:

  1. Zwiększenie dyscypliny w realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni i poszczególnych jednostek.
  2. Precyzyjne określenie procedur i zwiększenie efektywności zarządzania finansami.
  3. Podejmowanie nowych inwestycji tylko wówczas, gdy zapewnione jest ich finansowanie przez fundusze Unii Europejskiej lub pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i innych źródeł.
  4. Dostosowanie liczby nauczycieli na wydziałach do zadań dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych.
  5. Ograniczenie remontów.
  6. Zmniejszenie kosztów pracy administracji i obsługi.
  7. Zwiększenie odpłatności za usługi edukacyjne, szczególnie na studiach drugiego stopnia.
  8. Ograniczenie liczby specjalności na studiach pierwszego stopnia.
  9. Działania mobilizujące pracowników uczelni do starań o zdobywanie środków finansowych na działalność badawczą.
  10. Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych (koszty zużycia energii, bardziej efektywne wykorzystanie obiektów)

 

§ 2

Rektor i Kanclerz do końca czerwca br. przedstawią Senatowi szczegółowe działania wynikające z niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.02.2006
Data publikacji:
27.09.2007 08:44
Data aktualizacji:
15.09.2014 08:12
Liczba wyświetleń:
2645
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument