Wersje strony Nr 47 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w rejonie ul. Bartąskiej, w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.