Nr 47 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w rejonie ul. Bartąskiej, w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

Uchwała Nr 47

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w rejonie ul. Bartąskiej, w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników Uniwersytetu  prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej (obręb 118 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako działki nr 34/11 oraz 35/7 o łącznej powierzchni 1,518 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu), przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2006
Data publikacji:
27.09.2007 08:41
Data aktualizacji:
15.09.2014 08:57
Liczba wyświetleń:
3431
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument