Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 2/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 stycznia 2011 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz  § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  1. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Do jednostek organizacyjnych administracji stanowiących pion Kanclerza należą:

1)     Sekretariat Kanclerza

2)     Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

3)     Dział Ekonomiczny

4)     Dział Finansowo-Księgowy

5)     Dział Gospodarki Nieruchomościami

6)     Dział Inwestycji  i Eksploatacji

7)     Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

8)     Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych

9)     Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

10) Dział Płac

11) Dział Telekomunikacji

12) Dział Zamówień Publicznych

13) Dział Zaopatrzenia i Transportu

14) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

15) Rozdzielnia Korespondencji

16) Sekcja Ewidencji Majątku

17) Sekcja Inwentaryzacji

18) Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

19) Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

20) Sekcja Rozliczeń Podatku VAT

21) Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

22) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

23) Stanowisko Rozliczeń Programów Zagranicznych

24) Zakład Poligraficzny

25) Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej.”

 

  1. w § 28 ust. 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „2) Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych”
  2. w § 49 w tytule i pierwszym zdaniu skreśla się „ds.”

§ 2

Jednolity tekst Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011

– Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

STRUKTURA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI

I PION REKTORA

1)     Biuletyn Informacji Publicznej

2)     Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

3)     Biuro Kadr i spraw Socjalnych

a.      Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

b.      Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi

c.      Sekcja Socjalna

4)     Biuro  Kształcenia i Spraw Studenckich

a.      Sekcja ds. Studiów i Studentów

b.      Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów

c.      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich

d.      Stanowisko ds. Studiów Podyplomowych

5)     Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką

6)     Biuro Rektora

a.      Sekretariat Rektora

b.      Sekretariat Prorektora ds. Kadr

c.      Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

d.      Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

e.      Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

f.       Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

7)     Biuro Współpracy Międzynarodowej

a.      Sekcja ds. Mobilności Studentów i Pracowników

b.      Sekcja ds. Programów i Projektów

8)     Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

9)     Dział Obsługi Projektów Europejskich:

a.      Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych

b.      Biuro Projektu BIO

c.      Biuro Projektu TECHNO

d.      Samodzielne Stanowisko Obsługi Projektów Inwestycyjnych

10) Rzecznik Patentowy

11) Stanowisko ds. Obronnych i  Informacji Niejawnych

12) Zespół Audytu Wewnętrznego

13) Zespół Kontroli Wewnętrznej

14) Zespół Radców Prawnych

II PION KANCLERZA

1)     Sekretariat Kanclerza

2)     Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

3)     Dział Ekonomiczny

4)     Dział Finansowo-Księgowy

a.      Sekcja  Kas i Obsługi Finansowej Studentów

b.      Sekcja Księgowości

c.      Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności

5)     Dział Gospodarki Nieruchomościami

a.      Zespół Gospodarki Budynkami

b.      Zespół Gospodarki Gruntami

c.      Zespół Gospodarki Lokalowej

6)     Dział Inwestycji  i Eksploatacji

a.      Biuro Techniczne

b.      Sekcja Ciepłownictwa

c.      Sekcja Eksploatacji

                           d.    Stolarnia

7)     Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

8)     Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

9) Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych

10) Dział Płac

11) Dział Telekomunikacji

12) Dział Zamówień Publicznych

13) Dział Zaopatrzenia i Transportu

14) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

15) Rozdzielnia Korespondencji

16) Sekcja Ewidencji Majątku

17) Sekcja Inwentaryzacji

18) Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

19) Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

20) Sekcja Rozliczeń Podatku VAT

21) Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

22) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

23) Stanowisko Rozliczeń Programów Zagranicznych

24) Zakład Poligraficzny

25) Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.01.2011
Data publikacji:
12.01.2011 14:35
Data aktualizacji:
25.02.2011 09:38
Liczba wyświetleń:
3244
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz22011.pdf50.24 KB