Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 1/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

  1. § 2 ust. 11 pkt 9 otrzymuje brzmienie „9) Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych”
  2. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Pion Kanclerza stanowią:

1)     Sekretariat Kanclerza

2)     Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

3)     Dział Ekonomiczny

4)     Dział Finansowo-Księgowy

a)     Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów

b)     Sekcja Księgowości

c)     Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności

5)     Dział Gospodarki Nieruchomościami

a)     Zespół Gospodarki Budynkami

b)     Zespół Gospodarki Gruntami

c)     Zespół Gospodarki Lokalowej

6)     Dział Inwestycji i Eksploatacji

a)     Biuro Techniczne

b)     Sekcja Ciepłownictwa

c)     Sekcja Eksploatacji

d)     Stolarnia

7)     Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

8)     Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

9)     Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych

10) Dział Płac

11) Dział Telekomunikacji

12) Dział Zamówień Publicznych

13) Dział Zaopatrzenia i Transportu

14) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

15) Rozdzielnia Korespondencji

16) Sekcja Ewidencji Majątku

17) Sekcja Inwentaryzacji

18) Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

19) Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

20) Sekcja Rozliczeń Podatku VAT

21) Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

22) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

23) Stanowisko Rozliczeń Programów Zagranicznych

24) Zakład Poligraficzny

25) Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.01.2011
Data publikacji:
12.01.2011 13:05
Data aktualizacji:
12.01.2011 13:06
Liczba wyświetleń:
1979
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz12011.pdf42.25 KB