Nr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/2008

 

Uchwała Nr 46

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2006 r.

 

w sprawie: wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/2008.

 

Na podstawie art. 270 ust. 7, art. 71 ust. 1 pkt. 1, art. 60 ust. 9 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat zarządza wybory rektora i prorektorów na dwuletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2006 roku i kończącą się 31 sierpnia 2008 roku.

 

§ 2

Wybory przeprowadzi Uczelniana Komisja Wyborcza w składzie:

Dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM – Wydział Humanistyczny

Prof. zw. dr hab. Lubomir Włodzimierz BARAN, dr.h.c. – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Dr hab. Tadeusz BIENIASZEWSKI, prof. UWM – Wydział Nauk Technicznych

Dr Andrzej DAWIDOWICZ – Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Janusz HELLER – Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr hab. Alicja KICOWSKA, prof. UWM – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki

Dr Zbigniew KOREJWO – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Prof. dr hab. Tadeusz KORNIAK – Wydział Biologii

Dr hab. Andrzej KUNCEWICZ, prof. UWM – Wydział Nauki o Żywności

Dr hab. Czesław MIENTKI, prof. UWM – Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

Jan NIERADKO – ZZ Prac. Roln. RP

Dr Janusz ORŁOWSKI – Wydział Prawa i Administracji

Dr Bolesław PILAREK – ZNP

Dr Halina PŁOCHA – ZNP – Krajowa Rada Nauki

Prof. dr hab. Konstanty ROMANIUK – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Kazimierz WAWRO – Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Prof. dr hab. Michał WOJCIECHOWSKI – Wydział Teologii

Dr hab. Mirosław WYSZKOWSKI, prof. UWM – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Mgr Nina ZIELIŃSKA – Jednostki Międzywydziałowe

Bartłomiej ANDRZEJEWSKI – przedstawiciel studentów

Mgr Jacek BOGUSZ – przedstawiciel doktorantów

Zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej określa Ordynacja Wyborcza.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2006
Data publikacji:
27.09.2007 08:39
Data aktualizacji:
15.09.2014 08:57
Liczba wyświetleń:
3493
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument