Nr 45 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Słowacja

 

Uchwała Nr 45

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Słowacja.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) postanawia się, co następuje.

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Słowacja.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2006
Data publikacji:
27.09.2007 08:37
Data aktualizacji:
15.09.2014 08:59
Liczba wyświetleń:
3501
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument