Decyzja Nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazu

Decyzja uchylona

Decyzją Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 54/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie określenia opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się cennik za korzystanie z sal dydaktycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z uwzględnieniem wielkości sal.

2.      Wielkość Sali, o której mowa w ust. 1, określa się według ilości miejsc normatywnych.

3.      Dla celów rozliczeń jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stosuje się następujące stawki opłat za korzystanie z sal dydaktycznych za 1 godzinę:

1)     do 30 miejsc                                                               - 45,00 zł.

2)     od 31 do 100 miejsc                                                     - 90,00 zł.

3)     od 101 do 200 miejsc                                                   - 130,00 zł.

4)     Powyżej 200 miejsc                                                     - 300,00 zł.

5)     Sala komputerowa 24 stanowiskowa                               - 50,00 zł.

6)     Powierzchnia wystawowa w holu obiektu                          - 5zł./m2 za dzień

7)     Stelaże posterowe                                                       - 10 zł/dzień

8)     Nagłośnienie koncertowe                                               - 500 zł./dzień

9)     Tłumaczenia symultaniczne               - 350 zł.(system) + 1 zł. za każdy odbiornik/dzień

10) Wypożyczenie odbiornika do tłumaczeń symultanicznych na zewnątrz – 2,50 zł za odbiornik/dzień

§ 2

Opłata za udostępnienie rzutnika multimedialnego jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wynosi 20,00 zł. za godzinę.

§ 3

Przy ustalaniu należności z tytułu korzystania z sal dydaktycznych lub urządzeń multimedialnych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stawki opłat określonych w §1 ust. 3 oraz w § 2 powiększa się o podatek VAT.

§ 4

Należność z tytułu korzystania z sal dydaktycznych lub urządzeń multimedialnych nie wymienionych w niniejszej Decyzji ustala Rektor.

§ 5

Traci moc Decyzja Nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 roku.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.12.2010
Data publikacji:
23.12.2010 08:39
Data aktualizacji:
04.01.2011 09:32
Liczba wyświetleń:
2502
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decy542010.pdf40.11 KB