Decyzja Nr 19 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin.

 
Decyzja Nr 19

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

w sprawie: cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 94 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 października 2004 roku w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin (Dz. U. Nr 238, poz. 2399) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się cennik opłat za opracowanie ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin stanowiący załącznik do decyzji.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania, z mocą od 1 grudnia 2006 roku.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Decyzji Nr 19 Rektora UWM z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

Cennik opłat za opracowanie ocen i raportów

dotyczących środków ochrony roślin

 

1.   Ceny netto za opracowanie ocen i raportów w procedurze rejestracyjnej środków ochrony roślin, posiadających substancje aktywne dopuszczone do obrotu na obszarze Polski w tym samym zakresie stosowania:

Wyszczególnienie kosztów jednostkowych (cena netto):

1)   ocena informacji w podsumowaniu wniosku (wstępne) – 2.000,00 zł.;

2)   ocena materiałów wniosku dotyczących skuteczności działania środka, oddzielnie dla każdej rośliny uprawnej – 3.000,00 zł.;

3)   ocena materiałów wniosku z zakresu fitotoksyczności, wpływu na wysokość i jakość plonów, oddzielnie dla każdej rośliny uprawnej – 2.000,00 zł.;

4)   ocena materiałów wniosku z zakresu wpływu na rośliny następcze – 1.000,00 zł.;

5)   ocena informacji dotyczących odporności i przedstawionych w etykiecie – instrukcji stosowania środka chemicznego – 2.000,00 zł.

 

2.   Ceny netto za opracowanie ocen i raportów w procedurze rejestracyjnej środków ochrony roślin, posiadających substancje aktywne po raz pierwszy wprowadzane do obrotu na obszarze Polski:

Wyszczególnienie kosztów jednostkowych (cena netto):

1)   ocena informacji w podsumowaniu wniosku (wstępne)  – 2.000,00 zł.;

2)   ocena materiałów wniosku dotyczących skuteczności działania środka, oddzielnie dla każdej rośliny uprawnej – 4.500,00 zł.;

3)   ocena materiałów wniosku z zakresu fitotoksyczności, wpływu na wysokość i jakość plonów, oddzielnie dla każdej rośliny uprawnej – 3.000,00 zł.;

4)   ocena materiałów wniosku z zakresu wpływu na rośliny następcze  – 1.000,00 zł.;

5)   ocena informacji dotyczących odporności i przedstawionych w etykiecie - instrukcji stosowania środka ochrony roślin – 2.000,00 zł.

 

3.   Przedstawione ceny są kosztami netto, do których należy doliczyć 22% podatek VAT.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.12.2006
Data publikacji:
27.09.2007 08:28
Data aktualizacji:
27.09.2007 08:28
Liczba wyświetleń:
2701
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument