Wersje strony Nr 565 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.