Wersje strony Nr 564 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.