Nr 564 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 564

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego jako zabezpieczenia realizacji projektu pilotażowego „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb” w ramach PO RYBY – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013 – o wartości 33.755.772,00 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote).

2.      Projekt, o którym mowa w pkt. 1, będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2010
Data publikacji:
21.12.2010 12:10
Data aktualizacji:
11.08.2014 12:13
Liczba wyświetleń:
3005
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5642010.pdf38.28 KB