Wersje strony Nr 563 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/15

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.