Nr 563 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/15

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  563

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie  przy ul. Sucharskiego 5/15

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/15.

Przedmiotowy lokal składa się z 3 izb o powierzchni użytkowej 51,00 m2.

§ 2

Wartość rynkowa w/w prawa do nieruchomości została oszacowana przez   rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 226.500,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych).

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa  w §1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2010
Data publikacji:
21.12.2010 12:05
Data aktualizacji:
11.08.2014 13:15
Liczba wyświetleń:
2928
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uch5632010.pdf37.72 KB