Nr 562 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 562

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 1

  1. Ze środków pozostających w dyspozycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydziela się środki w wysokości 2.512.605,19 zł. (słownie: dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy sześćset pięć złotych dziewiętnaście groszy) jako zwiększenie funduszu założycielskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Fundusz założycielski Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie po zwiększeniu wynosi 5.612.605,19 zł. (słownie: pięć milionów sześćset dwanaście tysięcy sześćset pięć złotych dziewiętnaście groszy).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kwestorowi Uniwersytetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2010
Data publikacji:
21.12.2010 11:55
Data aktualizacji:
11.08.2014 13:16
Liczba wyświetleń:
2980
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5622010.pdf39.47 KB