Nr 561 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowych obiektów Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Prawa i Administracji” w rejonie ulic Warszawskiej i Dybowskiego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 561

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowych obiektów Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Prawa i Administracji” w rejonie ulic Warszawskiej i Dybowskiego

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych obiektów Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Prawa i Administracji” w rejonie ulic Warszawskiej i Dybowskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Zadanie, o którym mowa w § 1, jako przedsięwzięcie wieloetapowe, stanowiące kompleks nowych obiektów, będzie realizowane ze środków własnych uczelni, środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych finansowych źródeł zewnętrznych.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

§ 4

Traci moc:

  • Uchwała Nr 237 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych”;
  • Uchwała Nr 238 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie”
  • Uchwała Nr 240 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie”
  • Uchwała Nr 312 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji”

§ 5

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2010
Data publikacji:
21.12.2010 11:44
Data aktualizacji:
11.08.2014 13:17
Liczba wyświetleń:
2959
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5612010.pdf41.41 KB