Decyzja Nr 17 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2006-2008.

 

Decyzja Nr 17

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 grudnia 2006 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2006-2008.

 

Na podstawie § 96 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 213 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie:

 

  1. Nauczyciele akademiccy:

1)      dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska - przewodnicząca

2)      dr Jarosław Dobkowski

3)      dr inż. Joanna Michalak

4)      dr inż. Piotr Sawicki

  1. Przedstawiciele studentów:

1)      Ewa Cybulska

2)      Wojciech Morawski

3)      Kamil Sokołowski

 

§ 2

Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie:

 

  1. Nauczyciele akademiccy:

1)      prof. dr hab. Ryszard Zadernowski – przewodniczący

2)      dr hab. Irena Brzozowska

3)      dr Joanna Chłosta-Zielonka

4)      dr inż. Michał Kłębukowski

  1. Przedstawiciele studentów:

1)      Marek Alijewicz

2)      Anna Kotarska

3)      Joanna Kurczewska

 

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji ds. Studentów.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.12.2006
Data publikacji:
27.09.2007 08:25
Data aktualizacji:
27.09.2007 08:25
Liczba wyświetleń:
2611
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument