Wersja strony Nr 551 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia celów strategicznych informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020 z dnia 11 sierpień, 2014 - 13:31

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  551

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie   przyjęcia celów strategicznych informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, uwzględniając zadania określone w dokumencie pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020”, stanowi się co następuje:

§ 1

1.      Celami strategicznymi informatyzacji Uniwersytetu do 2020 roku są:

1)     budowa zaawansowanej infrastruktury informatycznej opartej o technologię 100 Gbit, umożliwiającej  tworzenie naukowych sieci wymiany danych i realizacji usług opartych na technologiach internetowych;

2)     wdrożenie zintegrowanego systemu  informatycznego wspomagającego zarządzanie Uniwersytetu we wszystkich zakresach jej działalności.

2.      Regionalne Centrum Informatyczne będzie pełniło funkcje: 

1)     ośrodka badawczo-rozwojowego w dziedzinie sieci komputerowych nowych generacji,

2)     centrum komputerów dużej mocy obliczeniowej,

3)     dostawcy systemów archiwizacji,

4)     centrum telemedycyny, które stworzy warunki rozwoju e-usług ochrony zdrowia w regionie.

 

§ 2

Celami operacyjnymi informatyzacji Uniwersytetu są:

1)     wdrożenie do 2013 roku Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów,

2)     opracowanie i wdrożenie do 2013 roku  programu kształcenia ustawicznego pracowników administracji  w dziedzinie technologii informatycznych,

3)     zapewnienie środowisku akademickiemu do 2015 roku możliwości bezprzewodowej komunikacji z systemami informatycznymi uczelni.

4)     wdrożenie do 2015 roku  uczelnianych  systemów  informatycznych  obejmujących systemy zarządzania bezpieczeństwem, w tym identyfikacji i autoryzacji użytkowników, systemy  zarządzania oprogramowaniem i licencjami, systemy elektronicznego obiegu dokumentów,

5)     wdrożenie do 2020 roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią.

§ 3

Nadzór nad procesem informatyzacji sprawuje Prorektor ds. rozwoju uczelni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.12.2010
Data publikacji:
21.12.2010 08:47
Data aktualizacji:
11.08.2014 13:31
Liczba wyświetleń:
3528
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5512010.pdf39.13 KB