Wersja strony Dział Telekomunikacji z dnia 13 styczeń, 2017 - 10:13

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Dział Telekomunikacji

Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn,

tel. 89 523-33-03, fax 89 523-48-99,

 telekomunikacja@uwm.edu.pl

 

Biuro napraw: 089 523-33-10,

Informacja o numerach telefonów Uniwersytetu: 89 523-49-13

  

 

Kierownik Działu
mgr Zbigniew Czarnota
tel. 89 523-33-03
tel.kom. 513-773-989

 

Zastępca Kierownika Działu
inż. Mariusz Maciejewski
tel. 89 523 -32-89 , tel. kom. 510 060 637

 

Specjalista
mgr Dariusz Śniecikowski
tel. 89 523-48-90,
prowadzi biuro działu oraz rozlicza jednostki UWM z usług telekomunikacyjnych.

 

Starszy referent
Krzysztof Głodkowski- tel.89 523-48-77,
administruje systemem centrali telefonicznej, rozlicza abonentów UWM
 
Specjalista
Małgorzata Moszczyńska tel. 89 523-48-55
prowadzi biuro działu oraz rozlicza jednostki UWM z usług telekomunikacyjnych.

 

Grupa Konserwatorów
tel. 89 523-33-10
 
Andrzej Biedulski tel. kom. 510 060 638
 
Adam Bojto tel. kom. 510 060 642
 
Maciej Oleksiak tel. kom. 510 060 639
 
Jan Poznański tel. kom. 510 060 641
 
Prowadzą prace związane z bieżącą eksploatacją, konserwacją, remontami, rozbudową urządzeń oraz sieci teleinformatycznej.

Dział Telekomunikacji:

1)  prowadzi sprawy związane z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń teletechnicznych
     znajdujących się w obiektach Uniwersytetu,
2)    nadzoruje proces instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych oraz
     ustalanie z użytkownikami harmonogramu prac,
3)    zgłasza właściwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-
     kosztorysowej,
4)    opracowuje plany rozbudowy sieci teleinformatycznych,
5)    przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu
     jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
6)    współpracuje z operatorami i urzędami telekomunikacyjnymi,
7)    opracowuje spisy telefoniczne Uniwersytetu i prowadzi internetową bazę telefoniczną,
8)    nadzoruje rozbudowę rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,
9)    informuje o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urządzeń telekomunikacyjnych,
10) nadzoruje taryfikację i wprowadzenie uprawnień abonenckich,
11) wykonuje comiesięczne wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych
     jednostek organizacyjnych Uczelni.
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji
Wytworzył:
Dział Informatyzacji Administracji i Telek.
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2010
Data publikacji:
20.12.2010 08:29
Data aktualizacji:
13.02.2019 13:23
Liczba wyświetleń:
24450
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument