Wersja strony Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji z dnia 6 listopad, 2014 - 10:11

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji

Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn,

tel. 89 523-33-03, fax 89 523-48-99,

 

 

Biuro napraw: 089 523-33-10,

Informacja o numerach telefonów Uniwersytetu: 89 523-49-13

  

 

Kierownik Działu
mgr Zbigniew Czarnota
tel. 89 523-33-03
tel.kom. 513-773-989

 

Zastępca Kierownika Działu
inż. Mariusz Maciejewski
tel. 89 523 -33-10 , tel. kom. 510 060 637

 

Specjalista
mgr Bożena Świątek,
tel. 89 523-48-90,
prowadzi biuro działu oraz rozlicza jednostki UWM z usług telekomunikacyjnych.

 

Starszy referent
Krzysztof Głodkowski- tel.89 523-48-77,
administruje systemem centrali telefonicznej, rozlicza abonentów UWM
 
Specjalista
Małgorzata Moszczyńska tel. 89 523-48-55, 603 309 610
prowadzi biuro działu oraz rozlicza jednostki UWM z usług telekomunikacyjnych.

 

Grupa Konserwatorów
tel. 89 523-33-10
 
Andrzej Biedulski tel. kom. 510 060 638
 
Adam Bojto tel. kom. 510 060 642
 
Maciej Oleksiak tel. kom. 510 060 639
 
Jan Poznański tel. kom. 510 060 641
 
Prowadzą prace związane z bieżącą eksploatacją, konserwacją, remontami, rozbudową urządzeń oraz sieci teleinformatycznej.

Dział Telekomunikacji:

1)   prowadzi sprawy związane z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń teletechnicznych znajdujących się w obiektach Uniwersytetu,

2)  nadzoruje proces instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych oraz ustalanie z użytkownikami harmonogramu prac,

3)  zgłasza właściwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4)     opracowuje plany rozbudowy sieci teleinformatycznych,

5) przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)     współpracuje z operatorami i urzędami telekomunikacyjnymi,

7)     opracowuje spisy telefoniczne Uniwersytetu i prowadzi internetową bazę telefoniczną,

8)     nadzoruje rozbudowę rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,

9)     informuje o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urządzeń telekomunikacyjnych,

10) nadzoruje taryfikację i wprowadzenie uprawnień abonenckich,

11) wykonuje comiesięczne wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

 

Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji
Wytworzył:
Waldemar Olesiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2010
Data publikacji:
20.12.2010 08:29
Data aktualizacji:
13.02.2019 13:23
Liczba wyświetleń:
24451
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument