Wersja strony Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji z dnia 2 wrzesień, 2014 - 07:20

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji

Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn,

tel. 89 523-33-03, fax 89 523-48-99,

 

 

Biuro napraw: 089 523-33-10,

Informacja o numerach telefonów Uniwersytetu: 89 523-49-13

  

Zastępca Kierownika Działu

inż. Mariusz Maciejewski

tel. 89 523 -33-10 , tel. kom. 510 060 637

 

Specjalista

mgr Bożena Świątek,

tel. 89 523-48-90,

·         prowadzi biuro działu oraz rozlicza jednostki UWM z usług telekomunikacyjnych.

Starszy referent

Krzysztof Głodkowski- tel.89 523-48-77,

·         administruje systemem centrali telefonicznej, rozlicza abonentów UWM

Specjalista

Małgorzata Moszczyńska tel. 89 523-48-55, 603 309 610

·         prowadzi biuro działu oraz rozlicza jednostki UWM z usług telekomunikacyjnych.

 

Grupa Konserwatorów

tel. 89 523-33-10

 

Andrzej Biedulski

tel. kom. 510 060 638

Adam Bojto

tel. kom. 510 060 642

Maciej Oleksiak

tel. kom. 510 060 639

Jan Poznański

tel. kom. 510 060 641

·         Prowadzą prace związane z bieżącą eksploatacją, konserwacją, remontami, rozbudową urządzeń oraz sieci teleinformatycznej.

Dział Telekomunikacji:

1)   prowadzi sprawy związane z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń teletechnicznych znajdujących się w obiektach Uniwersytetu,

2)  nadzoruje proces instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych oraz ustalanie z użytkownikami harmonogramu prac,

3) zgłasza właściwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4)     opracowuje plany rozbudowy sieci teleinformatycznych,

5) przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)     współpracuje z operatorami i urzędami telekomunikacyjnymi,

7)     opracowuje spisy telefoniczne Uniwersytetu i prowadzi internetową bazę telefoniczną,

8)     nadzoruje rozbudowę rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,

9)     informuje o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urządzeń telekomunikacyjnych,

10) nadzoruje taryfikację i wprowadzenie uprawnień abonenckich,

11) wykonuje comiesięczne wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

 

Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji
Wytworzył:
Waldemar Olesiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2010
Data publikacji:
20.12.2010 08:29
Data aktualizacji:
13.02.2019 13:23
Liczba wyświetleń:
25221
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument