Decyzja Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 45/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Archiwalnej na kadencję 2008-2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 48/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 grudnia 2010 roku

 

w sprawie zmiany Decyzji Nr 45/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Archiwalnej na kadencję 2008-2012

 

Działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ze składu Rady Archiwalnej na kadencję do 31 sierpnia 2012 roku odwołuje się prof. dr. hab. Stanisława GAJEWSKIEGO.

 

§ 2

Do Rady Archiwalnej na kadencję do 31 sierpnia 2012 roku powołuje się dr hab. Zoję JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, prof. UWM.

 

§ 3

W Decyzji Nr 45/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2008 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Powołuje się Radę Archiwalną na kadencję 2008-2012 w następującym w składzie:

1)     prof. dr hab. Zoja JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, prof. UWM (Wydział Humanistyczny),

2)     ks. prof. dr hab. Andrzej KOPICZKO (Wydział Humanistyczny),

3)     dr hab. Piotr MAJER, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),

4)     dr hab. Krzysztof NAROJCZYK (Wydział Humanistyczny),

5)     mgr Danuta KASPAREK (Kierownik Archiwum),

6)     mgr Anna WÓJCICKA (Zastępca Kierownika Archiwum),

7)     mgr inż. Dariusz RAUBO (Zastępca Kanclerza).”.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektor
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.12.2010
Data publikacji:
13.12.2010 10:06
Data aktualizacji:
13.12.2010 10:06
Liczba wyświetleń:
2246
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument