Decyzja Nr 15 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej w Olsztynie wraz z rozszerzeniem usług publicznych”.

 

 

Decyzja Nr 15

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 września 2006 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej w Olsztynie wraz z rozszerzeniem usług publicznych”.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw realizacji projektu „Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej w Olsztynie wraz z rozszerzeniem usług publicznych”, finansowanego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w składzie:

  1. kierownik projektu – mgr inż. Robert d’Aystetten
  2. członkowie:
  • mgr Grażyna Buczyńska (Kwestura),
  • mgr Małgorzata Wasyluk (Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej),
  • mgr Tomasz Wilczyński (Centrum Informatyczne),
  • mgr Anna Barańska (Dział Planowania i Organizacji).

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2006
Data publikacji:
27.09.2007 07:42
Data aktualizacji:
27.09.2007 07:42
Liczba wyświetleń:
2532
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument