Nr 543 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Dorotowo i Tomaszkowo, gmina Stawiguda

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 543

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Dorotowo i Tomaszkowo, gmina Stawiguda

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Stowarzyszenia „Zielone Ustronie” prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Tomaszkowo i Dorotowo oznaczonych w ewidencji jako działki nr 53/81, 166/32 i 155/59 o łącznej powierzchni 178 m2. Przedmiotowe działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako P2, P3, P4 - tereny projektowanej przepompowni zbiorczej (wyrys z planu miejscowego stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 7.600,00 zł. (z VAT kwota brutto 9.272,00 zł).

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 09:58
Data aktualizacji:
11.08.2014 13:36
Liczba wyświetleń:
3840
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr543.pdf42.8 KB
Zaluchw543tomaszkowo.pdf8.92 MB