Nr 539 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 539

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 150 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2, pkt 10 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 150 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie, wprowadza się następujące zmiany:

1.      W §2 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Na kierunku lekarskim - uruchamia się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej na poziomie jednolitych studiów magisterskich z 12-semestralnym okresem nauki, z realizacją kształcenia w języku angielskim”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 09:36
Data aktualizacji:
12.08.2014 07:29
Liczba wyświetleń:
2760
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr539.pdf39.45 KB