Nr 537 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 537

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na rok 2010

 

Na podstawie art. 62 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010 uwzględniające (w tys. zł):

1.      Przychody działalności operacyjne                                            14 414,3

2.      Koszty działalności operacyjnej                                                14 195,0

3.      Zysk netto                                                                           194,3

4.      Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów              733,8

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów              590,4

Stan funduszu na koniec roku 2010                                            143,4

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 09:27
Data aktualizacji:
12.08.2014 08:17
Liczba wyświetleń:
3431
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr537.pdf37.79 KB
plan medycyna.pdf187.43 KB