Nr 536 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 536

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010

 

Na podstawie art. 62 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010 uwzględniające (w tys. zł):

1.     Przychody działalności operacyjnej                                       354 130,9

2.     Koszty działalności operacyjnej                                           334 200,0

3.     Zysk netto                                                                      17 380,9

4.     Zwiększenia funduszu zasadniczego                                     16 342,5

Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                      7 900,0

Stan funduszu na koniec roku 2010                                      289 231,8

5.     Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów          44 428,2

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów        46 069,5

Stan funduszu na koniec roku 2010                                     10 780,3

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 09:24
Data aktualizacji:
12.08.2014 08:18
Liczba wyświetleń:
3362
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr536.pdf37.99 KB
plan uczelnia536.pdf192.75 KB