Wersje strony Nr 535 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zaopiniowania recenzji prof. dr. hab. Stanisława Pikulskiego w sprawie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. zw. dr. hab. Brunonowi Hołystowi

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.