Nr 534 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 534

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      W § 1 Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)     mgr inż. Katarzyna Ząbek zastępuje lek. wet. Joannę Gruszkę;

2)     Jarosław Kosow zastępuje Magdę Marchelewską.

2.      Skład Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 534

z dnia 26 listopada 2010 roku

 

Skład Komisji Dyscyplinarnej

do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012

 

Przewodnicząca - prof. dr hab. Barbara PRZYBYLSKA-GORNOWICZ

Zastępca Przewodniczącej - prof. dr hab. Andrzej STANISZEWSKI

Zastępca Przewodniczącej - dr hab. Bożena SZAFRAŃSKA, prof. UWM

członkowie:

-        prof. dr hab. Eulalia Julita BOROWSKA

-        prof. dr hab. Jan BRZOZOWSKI

-        dr hab. Lucyna HURŁO, prof. UWM

-        dr hab. n. med. Marek Kajetan JURKOWSKI, prof. UWM

-        prof. dr hab. inż. Adam ŁYSZKOWICZ

-        prof. dr hab. Aleksy TRALLE

-        dr inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM

-        mgr inż. Katarzyna ZĄBEK

-        Jarosław KOSOW

-        mgr Krystyna DUBLASZEWSKA

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 08:54
Data aktualizacji:
12.08.2014 08:20
Liczba wyświetleń:
3220
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr534.pdf43.28 KB