Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

Decyzja NR 13

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 września 2006 r.

 

w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w § 1 wyrazy „przewodniczący – prof. Tadeusz Sokołowski” zastępuje się wyrazami „przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Borowski”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2006
Data publikacji:
27.09.2007 07:39
Data aktualizacji:
27.09.2007 07:39
Liczba wyświetleń:
2957
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument