Wersje strony Nr 528 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Archidiecezji Warmińskiej

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.