Nr 519 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 519

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn oznaczonych w ewidencji jako działki nr 34/17, 37/8 i 38/12 o łącznej powierzchni 0,7721 ha. Przedmiotowe działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 1UK - tereny zabudowy o funkcjach sakralnych (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1 987 000 zł (z VAT kwota brutto 2 424 140 zł).

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.11.2010
Data publikacji:
09.12.2010 11:41
Data aktualizacji:
12.08.2014 08:40
Liczba wyświetleń:
3336
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr519.pdf39.82 KB
Zaluchw519Kuria.pdf115.13 KB