Zarządzenie Nr 67/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 67/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm. zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Na Wydziale Teologii tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.09.2010
Data publikacji:
09.12.2010 10:44
Data aktualizacji:
09.12.2010 10:45
Liczba wyświetleń:
2086
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr67.pdf37.23 KB