Zarządzenie Nr 79/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wysokości wy

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 79/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 59/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 59/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach studiów podyplomowych oraz kursów przysługuje wynagrodzenie odpowiadające liczbie efektywnie przepracowanych godzin wypłacane według następujących stawek:

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę

w złotych

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący

60,00 – 2000,00

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

50,00 – 1500,00

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

40,00 – 1000,00

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, pozostali

10,00 – 500,00


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2010 roku.

 

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2010
Data publikacji:
09.12.2010 08:11
Data aktualizacji:
09.12.2010 08:11
Liczba wyświetleń:
3071
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr79.pdf39.03 KB