Zarządzenie Nr 78/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 78/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

W Regulaminie pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 7 w ust. 4 po wyrazach „należy załączyć” skreśla się wyraz „następującą”, w § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
  2. „8. Od opinii Komisji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.11.2010
Data publikacji:
09.12.2010 07:52
Data aktualizacji:
09.12.2010 07:52
Liczba wyświetleń:
2027
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr78.pdf38.01 KB