Zarządzenie Nr 77/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

                                                                                                                        DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 77/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i postanowień art. 10 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniem Nr 3 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakładowego planu kont – ZPK wprowadza się nowy „Wykaz kont księgi głównej” (ewidencji syntetycznej) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 65 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr Ewa Mańkiewicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.11.2010
Data publikacji:
09.11.2010 14:53
Data aktualizacji:
09.11.2010 14:53
Liczba wyświetleń:
2128
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
plan kont listopad.pdf157.47 KB