Nr 518 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  518

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 października 2010 roku

 

w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 oraz ust. 2 pkt. 4 Statutu Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco jako zabezpieczenia realizacji projektu pilotażowego PO RYBY - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013 - o wartości 3 618 905,56 zł. (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy).
  2. Projekt, o którym mowa w pkt. 1, będzie realizowany do 30 listopada 2013 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.10.2010
Data publikacji:
03.11.2010 08:54
Data aktualizacji:
12.08.2014 08:50
Liczba wyświetleń:
2841
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw5182010.pdf39.03 KB