Wersja strony UCHWAŁA Nr 514 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Dydaktyczno-Badawczego Laboratorium Drobiarskiego w Bałdach” z dnia 27 październik, 2010 - 11:18

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  514

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 października 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Dydaktyczno-Badawczego Laboratorium Drobiarskiego w Bałdach”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Dydaktyczno-Badawczego Laboratorium Drobiarskiego w Bałdach” do realizacji w 2011 roku.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 70 tys. zł.

 

§ 2

1.      Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków na badania statutowe Katedry Drobiarstwa oraz ze środków własnych uczelni.

2.      Zadanie inwestycyjne będzie obejmować między innymi wydłużenie obecnego budynku o ok. 6 m od strony południowej oraz przeznaczenie nowej powierzchni do użytkowania jako magazyn ściółki.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.10.2010
Data publikacji:
27.10.2010 11:18
Data aktualizacji:
12.08.2014 08:55
Liczba wyświetleń:
2656
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr514.pdf38.18 KB