Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

 

Decyzja  Nr  6

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2006 roku.

w sprawie: ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 6 Senatu UWM w Olsztynie z 24 września 1999 r., stanowi się co następuje:

§ 1

 

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2006/2007, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

 

Dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydziałów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczną zajęcia dydaktyczne wcześniej niż w październiku 2006 roku.

§ 3

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Decyzji Nr 6 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 maja 2006 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2006/2007

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Uczelniana i wydziałowe

inauguracje roku akademickiego

29.09. 2006 r./***

29-30.09.2006 r./****

1.10.2006 r./*****

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

2.10.2006r. – 21.12.2006r./*

wakacje zimowe

22.12.2006r. – 2.01.2007r.

zajęcia dydaktyczne

3.01.2007r.- 27.01.2007r.

sesja egzaminacyjna zimowa

29.01.2007r.- 10.02.2007r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

12.02.2007r.- 17.02.2007r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

19.02.2007r.- 5.04.2007r.

wakacje wiosenne

6.04.2007r.- 10.04.2007r.

zajęcia dydaktyczne

11.04.2007r.- 8.06.2007r./**

sesja egzaminacyjna letnia

9.06.2007r.- 22.06.2007r.

wakacje, praktyki wakacyjne

23.06.2007r.- 21.09.2007r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

3.09.2007r.- 15.09.2007r

 

* w tym:    2.11.2006 r. (czwartek) – dzień rektorski

** w tym: 2.05.2007 r. (środa) – dzień rektorski

***    - uczelniana inauguracja roku akademickiego

****  - wydziałowe inauguracje roku akademickiego

*****  - inauguracje roku akademickiego w:

Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku oraz Międzynarodowym Centrum Edukacyjnym w Braniewie

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.05.2006
Data publikacji:
27.09.2007 07:16
Data aktualizacji:
27.09.2007 07:16
Liczba wyświetleń:
2737
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument