Decyzja Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie: powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni.

 

Decyzja Nr 5 

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 maja 2006 r.

 

w sprawie: powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się merytoryczny Zespół ds. Programu Rozwoju Uczelni w składzie:

 

 • przewodniczący – prof. dr hab. Gabriel FORDOŃSKI (prorektor ds. rozwoju uczelni);
 • zastępca przewodniczącego – prof. dr hab. Stefan Smoczyński (przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu);
 • członkowie:
  • prof. dr hab. Jan Kucharski (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych);
  • prof. dr hab. Tomasz Janowski (przewodniczący Senackiej Komisji Nauki);
  • dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM (przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych);
  • prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą);
  • dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM („szef” Korpusu Dziekańskiego).

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.05.2006
Data publikacji:
27.09.2007 07:10
Data aktualizacji:
27.09.2007 07:10
Liczba wyświetleń:
2575
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument