Decyzja Nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr POKL.04.01.02-00-114/10 pt. Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska,

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 34/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 października 2010 roku

 

w sprawie powołania kierownika projektu nr POKL.04.01.02-00-114/10 pt. Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się kierownika projektu POKL.04.01.02-00-114/10 pt. Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska, Pana dr hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM.

 

§ 2

1.      Kierownik projektu odpowiada za prawidłową realizację wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.02-00-114/10-0 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2.      Kierownik projekt wykonuje powierzone obowiązki w zgodnie z przepisami wewnętrznymi uczelni oraz prawodawstwem krajowym.

3.      Szczegółowy zakres czynności na stanowisku kierownika projektu zostanie określony w ramach zawartego stosunku pracy.

 

§ 3

Kierownik projektu powierzone mu zadania wykona w terminie od 1 października 2010 r. do 31 maja 2015 r.

 

§ 4

Wykonanie niniejszej decyzji powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.10.2010
Data publikacji:
26.10.2010 07:10
Data aktualizacji:
29.10.2010 10:27
Liczba wyświetleń:
2321
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr 342010.pdf45.66 KB