Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie nr 59/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 września 2010 roku

 

w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 99 Nr 47, poz.480) stanowi się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 39/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.09.2010
Data publikacji:
13.10.2010 11:12
Data aktualizacji:
26.10.2010 09:40
Liczba wyświetleń:
2769
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr592010.pdf37.36 KB
Zal regulaminu etycznego.doc181.5 KB