Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 70/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 września 2010 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Tworzy się Dział Telekomunikacji, zwany dalej Działem.

2.      Działem kieruje kierownik powoływany przez Rektora na wniosek Kanclerza.

3.      Do zadań Działu należy w szczególności:

1)     prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń teletechnicznych znajdujących się w obiektach Uniwersytetu,

2)     nadzór nad procesem instalacji w budynkach, konserwacja i remonty sieci teletechnicznych oraz ustalanie z użytkownikami harmonogramów prac,

3)     zgłaszanie właściwej jednostce organizacyjnej potrzeb w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4)     opracowywanie planów rozbudowy sieci teletechnicznych,

5)     przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)     współpraca z operatorami i urzędami telekomunikacyjnymi,

7)     opracowywanie spisów telefonicznych Uniwersytetu i prowadzenie internetowej bazę telefonicznej,

8)     nadzór nad rozbudową rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,

9)     przekazywanie informacji o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urządzeń telekomunikacyjnych,

10) nadzór nad taryfikacją i wprowadzeniem uprawnień abonenckich,

11) prowadzenie rozliczenia telefonii stacjonarnej i komórkowej jednostek organizacyjnych Uczelni.

4.      W realizacji swoich zadań Dział współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

5.      Nadzór nad Działem pełni Kanclerz.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.09.2010
Data publikacji:
13.10.2010 11:07
Data aktualizacji:
13.10.2010 11:07
Liczba wyświetleń:
2108
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr702010.pdf38.09 KB