Zarządzenie Nr 68/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 68/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 września 2010 roku

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 478 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, Uchwałą Nr 481 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uchwałą Nr 482 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych w strukturze regionalnego Centrum Informatycznego, stanowi się co następuje:

§ 1

1.   Na Wydziale Nauk Medycznych:

1)   tworzy się w Katedrze Pediatrii:

a)   Klinikę Pediatrii (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie);

b)   Oddział Kliniczny Pediatryczny i Hematologiczno-Onkologiczny;

2)   przenosi się Oddział Kliniczne Chirurgii Dziecięcej z Katedry Pediatrii do Katedry Chirurgii;

3)   zmienia się nazwę:

a)   Kliniki Pediatrii (Szpital Powiatowy w Biskupcu) na Klinikę Pediatrii i Alergologii;

b)   Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Niemowląt i Noworodków (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie) na Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt.

2.   Zmiany, o których mowa w pkt. 1, wchodzą w życie z dniem 1 października 2010 roku.

§ 2

1.   Na Wydziale Geodezji i Gospodarski Przestrzennej zmienia się nazwę Składnicy Sprzętu Geodezyjnego na Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego.

2.   Zmiana, o której mowa w pkt. 1, wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

§ 3

1.   W strukturze Regionalnego Centrum Informatycznego likwiduje się Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej.

2.   Zmiana, o której mowa w pkt. 1, wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

§ 4

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.09.2010
Data publikacji:
13.10.2010 09:22
Data aktualizacji:
13.10.2010 09:22
Liczba wyświetleń:
2080
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr682010.pdf39.99 KB