Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów na stypendium w ramach Programu Erasmus z tytułu orzeczenia o niepełnospr

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 63/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 września 2010 roku

 

w sprawie zasad ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów na stypendium w ramach Programu Erasmus z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

Studenci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie posiadający orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Programu Erasmus, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z uczelnianego Funduszu Programu Erasmus.

 

§ 2

  1. Studenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do Narodowej Agencji Programu Erasmus za pośrednictwem Uniwersytetu.
  2. Wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora Programu Erasmus oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

§ 3

  1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje wyłącznie osoby, u których niepełnosprawność ma bezpośredni wpływ na możliwość udziału w międzynarodowej mobilności, w szczególności powoduje znaczące utrudnienia związane z oddaleniem się od zwyczajowego miejsca zamieszkania.
  2. Decyzję o przyznaniu dofinansowaniu podejmuje Prorektor ds. Kształcenia.

§ 4

O dodatkowe dofinansowanie z uczelni student stara się na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności oraz podania zawierającego dokładny opis wpływu niepełnosprawności na możliwości udziału w międzynarodowej mobilności.

§ 5

Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości miesięcznej stawki, określonej dla wyjazdu do danego kraju zgodnie ze stawkami określonymi w Przewodniku dla Beneficjenta (zał. nr VI 2010/2011 dostępny na stronie Programu Erasmus) oraz w siedzibie Biura Współpracy Międzynarodowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.09.2010
Data publikacji:
13.10.2010 09:09
Data aktualizacji:
13.10.2010 09:09
Liczba wyświetleń:
2165
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr632010.pdf39.56 KB