Decyzja Nr 3 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

Decyzja Nr 3

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 lutego 2006 roku

 

w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

Na podstawie § 64 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów ustalonym Decyzją Nr 1 Rektora UWM z dnia 5 stycznia 2004 roku oraz decyzją Nr 3 Rektora UWM z dnia 2 lutego 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.      odwołuje się Martę Depta,

2.      odwołuje się Tomasza Juszkiewicza

3.      odwołuje się Adama Wencława

4.      powołuje się Bartłomieja Kroma

5.      powołuje się Aleksandrę Ładną

6.      powołuje się Marzenę Wiechowską.

 

§ 2

W składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów ustalonym Decyzją Nr 3 Rektora UWM z dnia 2 lutego 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.      odwołuje się dr hab. Jadwigę Wyszkowską, prof. UWM

2.      odwołuje się Wojciecha Demko

3.      odwołuje się Wojciecha Morawskiego

4.      powołuje się dr hab. Irenę Brzozowską

5.      powołuje się Magdalenę Adamowicz

6.      powołuje się Bartłomieja Andrzejewskiego.

 

§ 3

Uwzględniając § 1 i § 2 w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji ds. Studentów wchodzą:

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

  1. Nauczyciele akademiccy:

1.      dr inż. Zenon Drabowicz – przewodniczący

2.      prof. dr hab. Alina Lewczuk

3.      dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska

4.      dr inż. Piotr Sawicki

II.     Przedstawiciele studentów:

1.      Bartłomiej Krom

2.      Aleksandra Ładna

3.      Marzena Wiechowska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

  1. Nauczyciele akademiccy:

1.      dr inż. Ryszard Zadernowski – przewodniczący

2.      dr hab. Irena Brzozowska

3.      dr Joanna Chłosta-Zielonka

4.      dr inż. Michał Kłębukowski

  1. Przedstawiciele studentów:

1.      Magdalena Adamowicz

2.      Bartłomiej Andrzejewski

3.      Justyna Staniszewska

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.02.2006
Data publikacji:
27.09.2007 07:00
Data aktualizacji:
27.09.2007 07:00
Liczba wyświetleń:
3231
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument