Zarządzenie Nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 66/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 września 2010 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Tworzy się Biuro Informatycznej Obsługi Studiów, zwane dalej Biurem.
  2. Biurem kieruje kierownik powoływany przez Rektora na wniosek Prorektora ds. Kształcenia.
  3. Biuro realizuje zadania w zakresie wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).
  4. Szczegółowy zakres zadań Biura określa Regulamin organizacyjny administracji Uniwersytetu.
  5. W realizacji swoich zadań Biuro współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególności Biurem Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Regionalnym Centrum Informatycznym.
  6. Nadzór nad Biurem pełni Prorektor ds. Kształcenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.09.2010
Data publikacji:
11.10.2010 09:06
Data aktualizacji:
11.10.2010 09:06
Liczba wyświetleń:
2202
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zaznr662010.pdf38.96 KB