Wersje strony Nr 489 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija MIRONIUKA

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.