Nr 489 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija MIRONIUKA

DRUKUJ TEN DOKUMRNT

UCHWAŁA Nr 489

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 października 2010 roku

 

w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija MIRONIUKA

 

W związku § 1 ust. 7 pkt. 1 Uchwały Nr 222 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich (z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W celu uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego lub minimum dydaktycznego związanego z firmowaniem kierunku studiów Senat wyraża zgodę na zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Humanistycznym w okresie od 1 października 2010 roku do 31 lipca 2011 roku jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija MIRONIUKA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 października 2010 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.10.2010
Data publikacji:
11.10.2010 07:59
Data aktualizacji:
12.08.2014 09:37
Liczba wyświetleń:
2558
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwanr489.pdf37.85 KB