Decyzja Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazur

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 33/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 29 września 2010 roku

 

w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w Olsztynie, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilno-prawnych w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych

Działając na podstawie art.66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust.6 Statutu UWM w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w: Ełku, Szczytnie otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

Lp.

 

Stanowisko

Stawka w złotych

za godzinę

wykładu, ćwiczeń, seminariów

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

120,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

105,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

 

90,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

80,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

80,00

 

§ 2

Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w: Ełku, Szczytnie, po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg następujących stawek za jedną godzinę dydaktyczną określonych dla danego stanowiska:

Lp.

 

 

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia

za jedną godzinę dydaktyczną z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej

w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

 80,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

 70,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

 

 60,00

 

 

§ 3

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Poznaniu otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

Lp.

 

Stanowisko

Stawka w złotych

za godzinę

wykładu, ćwiczeń, seminariów

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

105,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

100,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

 

80,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

65,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

65,00

 

§ 4

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

Lp.

 

Stanowisko

Stawka w złotych

za godzinę

wykładu, ćwiczeń, seminariów

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

100,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

95,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

 

75,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

60,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

60,00

 

§ 5

Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w: Poznaniu, Toruniu, po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg następujących stawek za jedną godzinę dydaktyczną określonych dla danego stanowiska:

Lp.

 

 

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia

za jedną godzinę dydaktyczną z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

50,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

 

49,00

 

§ 6

Za prowadzenie pracy dyplomowej studenta przysługuje:

  1. za prowadzenie pracy magisterskiej - 3 godziny x stawka za jedną godzinę dydaktyczną określona dla danego stanowiska z tytułu prowadzenie pracy dyplomowej;
  2. za prowadzenie pracy licencjackiej lub inżynierskiej - 2 godziny x stawka za jedną godzinę dydaktyczną określona dla danego stanowiska z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej.

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.09.2010
Data publikacji:
11.10.2010 07:51
Data aktualizacji:
11.10.2010 07:51
Liczba wyświetleń:
3226
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr 332010.pdf51.18 KB